ايکاش ...

سلام
ديروز اخرين روز کاری در کشورمان ايران بود . بنده نيز مثل بيشتر کارکنان ادارات و شرکتها و کارخانه ها و ... کار زيادی داشتم . کارم تا نيمه شب طول کشيد و چون سرم بسيار شلوغ بود وقت نکرده بودم که شام بخورم . پس بسته شامم را برداشتم و زدم بيرون . سرخوش و شاد .
علت شاديم يکسال کار پاک بود . يکسال کار بی عيب و نقص ( حساب و کتاب و دفتر و دستک اينها را به بازرسان و حسابرسان نشان داد ) .
خدايا ! حساب و کتابم پيش تو چقدر پاک است ؟!
بيرون که امدم ؛ هوای شامگاهی خستگی هجده ساعت کار طاقت فرسا و مداوم را بکلی ربود و با خود برد . خيابانها خلوت بود و منهم قدم زنان راه افتادم . هنوز از محل کارم دور نشده بودم که متوجه دو نفر خيابانخواب شدم که هر يک در گوشه ای کز کرده و خوابيده بودند . مدتی ايستادم و نگاهشان کردم . خدايا ! بايد برای خوشبختی خودم ترا سپاس گويم يا از بدبختی بندگان بی پناهت بسوی تو شکوه کنم .
از خودم شروع کردم ؛ کلی با خودم کلنجار رفتم و عاقبت يکی را انتخاب کردم و به ارامی صدايش زدم . چه خواب سبکی داشت . فورا نيم خيز شد . پرسيدم که شام خورده ای ؟
شام نخورده بود . بسته غذا را به می دادم کلی تشکر کرد. مقداری هم پول بعنوان عيدی به وی دادم که پذيرفت و باز هم سپاس گفت ( باور کنيد بيش از اين در توانم نيست ).
خدايا با ديگری چه کنم ؟ بيدارش کنم يا بگذرم ؟ دل به دريا زدم و ارام بيدارش کردم . مردی پنجاه ساله بود که قيافه اش هم به خيابانخوابها نمی خورد . ابتدا عذر خواستم که بيدارش کرده ام و چون ديگر غذا نداشتم مقداری پول به عنوان عيدی خواستم به او هم بدهم که نپذیرفت ( باور کنید که نپذیرفت . پول انقدر بود که شاید بتواند یک هفته با ان غذا بخورد و سیر بماند . یا چند شب در مسافرخانه ای سر کند ولی نپذیرفت ).
هر چقدر اصرار کردم امتناع کرد . هرچقدر گفتم که صدقه نیست عیدی است باز هم پول را نگرفت . حتی ازش پرسیدم که چیز دیگری لازم نداری ؟ جوابش نه بود .
از دیشب در فکر این مردم . نه اینکه چرا نپذیرفت . بلکه در این فکرم که قطعا انمرد محتاج حتی یک صدم ان پول بود وگرنه در خیابان نمی خوابید .
خدایا نکند به عزت نفس یک مرد توهین کرده باشم ؟
خدایا ایا می شود در عین فقر و بی پناهی از هیچ بنی بشری چشم امید نداشت ؟
دیشب دیدم (‌با چشم خویشتن دیدم ) که اری ؛ می شود .
خدایا ! ای پناه بی پناهان ! به این بنده حقیرت نیز بی نیازی در عین نیاز عطا فرما .
امین .
برای همه دوستان عزیزم نیز بی نیازی از خلق خدا ؛ سلامتی و سربلندی در سال جدید
از خدای رحیم خواهانم .
موفق و پیروز باشید .

/ 0 نظر / 7 بازدید