روزهای خوب خدا

عوضش کتابها خواب راحت دارند! ... بازهم شلختگی ربطی به کتابها نداره!

توکل بر خدا... تنها اطمینان و آرامش قلب

شعر ! ... شعر هم میگه بچه ام .  امیدوارم همیشه یادش باشد که همه چیزش از اوست.

تلاش !

همه کنکوری ها بدانند : کنکور آخر راه نیست... تلاش همیشه ادامه خواهد داشت با توکل بر خدا.

برای همه کنکوری ها آرزوی موفقیت دارم .

یا علی مدد

/ 0 نظر / 150 بازدید