شهامت

بنام خدا

امروز در یکی از شبکه های اجتماعی جمله زیبایی به نقل بانویی فرنگی دیدم . برای لختی اندیشیدن بد نبود:

"شهامت می خواهد دوست داشتن کسی که هیچوقت و هیچ زمان سهم تو نخواهد شد."

و در این فکرم که بعضی ها چقدر  "شهامت" دارند و آیا می شود این جمله را طور دیگری هم نوشت؟

 دوست داشتن سهم دیگران شهامت است . شهامت است ؟!

پ.ن 1: از دیروز دارم فکر می کنم . اگر شهامت اینه پس حماقت رو چطوری می شه معنا کرد ؟ البته انسانهای با شهامت (طبق تعریف بالا) رو از ته دلم دوست دارم. دوست دارم ؟! به وجودشون افتخار می کنم.

پ.ن2: جمله زیبای دیگری در خصوص شهامت نظرم رو جلب کرد :

برای اندوه های بزرگ زندگی ،شهامت ... و برای غصه های کوچک شکیبایی داشته باش!

 

/ 0 نظر / 40 بازدید