خط شکن!

بنام خدا

میلاد آقا امام موسی الرضا (ع) را تبریک عرض میکنم.

امشب شب عید است و جمع چهارده نفری دیروز ما ، امروز به هفده رسیده است ... کو تا نفر بیستم؟!

خدایا ! همه  گلهای این سبد از آن توست. نشکن بر آن بیافزا !

***

 در کمتر از یک ثانیه اتفاق افتاد. خطرناک نبود ولی اتفاقی هم نبود. فقط یک سهل انگاری کوچک! همین. و همین اشتباه لحظه ای نیم میلیون برایش آب خورد.به همین سادگی.

پرداخت سنگین بهای یک اشتباه کوچک! و شکرگذاری بابت اینکه بدتر از این نشد!

***

چه راحت پیراهن آستین کوتاه به تن کرده است و الحق هم برازنده قد و هیکل اوست!

یکی از فرماندهان شجاع و خط شکن جنگ ؛ پیرانشهر و شلمچه و کانال ماهی و جزیره مجنون و ...و بلافاصله بعد از جنگ رخت رزم از تن درآورد.

 پس از طی پله های ترقی در یکی از سیستم های مالی کشور اکنون مدیری ارشد است. تا همین دیروز هیچ یک از زیر دستانش حق پوشیدن لباس غیر استاندارد نداشتند ولی همین دیروز ...

 همیشه خط شکن ...

***

مدتها بود که از "سرمایه" روزگار می گذراند و معتقد بود که "این نیز بگذرد" . این نیز گذشت ولی دستش خالی شد.

نشست پیش خود فکر کرد تا شاید نقطه روشنی از محل این "سرمایه سوزی" پیدا کند تا شاید کمی دلش آرام گیرد ولی هر چه فکر کرد به نتیجه ای نرسید.حتی "ریالی" را خیرات نداده بود!

داشت به مفهوم  "خسر الدنیا و الاخره" فکر می کرد.

خدایا ما را عاقبت به خیر بفرما!

 

/ 0 نظر / 20 بازدید