یار کسی

بنام خدا

کاش معشوقه ز عاشق طلب جان می کرد

تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی

 

 وقتی بعد از نوزده ماه پیغام "حجت" می رسد یعنی باز هم اتفاقی مهم ...

ایکاش قبل از اتفاق، قدرت فهم اش را داشته باشم.

خدایا به خودت پناه می آورم.

/ 0 نظر / 51 بازدید