پیکره ذوالقرنین یا کوروش

بنام خدا

ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های قرآن و کتاب مقدس است. بر اساس قرآن، ذوالقرنین، سه لشکرکشی مهم داشت نخست به باختر، سپس به خاور، و سرانجام منطقه‌ای که در آن یک تنگه کوهستانی وجود داشت، او انسان یکتا پرست و مهربانی بود واز طریق دادگری منحرف نمی شد و به همین جهت مشمول لطف خدا بود، او یار نیکوکاران و دشمن ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت دنیا علاقه ای نداشت، او هم به خدا ایمان داشت و هم به روز رستاخیز، او سازنده سدی بود، که در آن به جای آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شده است و هدف او از ساختن این سد کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده است. [ویکی پدیا]

مقبره کوروش کبیر

در قرآن مجید، آیه های 83 تا 99 سوره کهف، از  فردی یکتاپرست، صالح، دادگر و انسان دوست و به عنوان یکی از بندگان شایسته و برگزیده خداوند بنام ذوالقرنین به نیکی یاد می کند که برای اولین بار ابوکلام آزاد – وزیر فرهنگ هند در دولت مهاتما گاندی – در کتاب خود تحت عنوان «ذوالقرنین یا کوروش کبیر» نگاشته است و دکتر ابراهیم باستانی پاریزی آنرا به فارسی برگردانده است، با برهان‌هایی انکارناپذیر اثبات می‌کند که تنها کسی که می‌تواند مقصود قرآن از «ذوالقرنین» باشد کوروش کبیر است ولاغیر که بعد ها علامه مرحوم طباطبایی در تفسیر المیزان و نیز ایت الله العظمی مکارم شیرازی و خیلی از متاخرین بر این باور استوار بوده اند و دلایل کافی بر اثبات ان اورده اند.

هر چند در این میان همین موضوع به جنگ میان متعصبین ناسیونال و همچنین خشکه مقدسهای اسلامی منجر گردیده و آخرینش حملات بعضی ملی گراها و نیز بعضی علمای خشکه مقدس در جریان حضور منشور کوروش در ایران به رئیس جمهور احمدی نژاد شد . همان موضوع غلط و کهنه تقابل ایران و اسلام!!!

پیکره ذوالقرنین یا کوروش

بهر حال از زمانی که نقاشی موجود در کتاب ایران باستان پیر نیا را دیده بودم خیلی دوست داشتم که این ستون را در پاسارگاد ببینم . در سفر سال 1388 به خطه فارس در پاسارگاد درگیر یکی از همین بحث های الکی و بی منطق ملیت ایرانی و ماهیت اسلامی (همان داستان مسخره تقابل!) شدم و همراهان مشغول دید و بازدید از این مجموعه عظیم و البته فیلمبرداری ... اکنون بعد از دو سال وقتی فرصت اتفاقی بررسی فیلمهای قدیمی دست داد به این ستون برخوردم و دریغ داشتم که به یادگار نگذارمش ... هر چند عکسها کم کیفیت است .

شاید در این عکس شاخدار(دوشاخ) بودن پیکره کوروش بهتر مشهود باشد.

 

کوروش دو شاخ دار یا ذوالقرنین

یا علی مدد

/ 0 نظر / 15 بازدید