مرفهین دردمند!

بنام خدا

بالاخره از برکت انتخابات اخیر ، مرفهین هم درد را حس کردند!

بر خلاف همه اعتراضات که از خوابگاههای دانشجویی یا میدان انقلاب و مرکز شهرها شروع می شد، اینبار اعتراضات و البته نیمه آشوب از میدان ونک ، خیابان مطهری  شروع و تا میدان ولی عصر(عج) سرایت نمود. آنچه بنده مشاهده کردم راهپیمایی و اعتراض عادی هواداران موسوی بود که البته پلیس آنرا به تشنج کشید.

از کف و سوت معترضین چنان بر می آمد که ظاهراً همچنان در حال و هوای "جشن پیروزی " هستند ولی پلیس شروع به متفرق کردن آنان کرده و صد البته اقدام به تخریب اموال عمومی و اتومبیلهای پارک شده نمود!!!!

ظاهراً می خواستند "دود" ی که بعضیها از چند روز پیش آنرا در هوا دیده بودند را آشکار نمایند. آتش های افروخته دیروز "آتشفشان سینه های سوزان" بود!

دیروز درد مستضعفین را  مرفهین بی درد تحمل کردند!

یا علی مدد

/ 0 نظر / 6 بازدید