خوبی!

بنام خدا

خوبی !  اندازه  انبوه  "بدی های زمان "

که زمین در خودش احساس تعادل بکند!

***

عشق  یک " شیشه انگور " کنار افتاده است

که اگر کهنه شود "مست تر" ات خواهد کرد

گرچه اهل شعر و شاعری نیستم اما از بعضی از شعرهای نابی که گاهی سر به سرم می گذارند خوشم می آید ... این شعر دومی بیت های زیبایی دارد که به نظرم این بیت زیباترینشان بود ...

و البته بیت زیبای دیگرش :

از همان دست که دادی به تو بر خواهد گشت

جگر خون شده ام "خون جگر" ات خواهد کرد

تا جایی که پسری که هنوز دهانش بوی شیر می دهد برای "نن جونش" پیامک می فرستد که :

جرم من خواستن  دختر ارباب ده  است

مادر این جرم شبی بی پسرت خواهد کرد

پینوشت : چه بازی سرخابی راه انداختم من !!!

یا علی مدد

/ 0 نظر / 7 بازدید