منتظر یک معجزه

بنام خدا

حضرت ابراهیم (ع) به خدا عرض کرد خدایا میدانم و ایمان دارم که در قیامت مردگان را زنده خواهی کرد اما می خواهم ببینم چگونه ...؟!

خدایا من هم به قرآن و تمام کلماتش ایمان دارم حتی اگر ندانم و نفهمم . امسال سال اتفاق آن معجزه "خاص" ای است که دو تا هفت سال است که منتظرم .

خدایا ! این وعده معجزه را خود بطور خاص داده ای... ویژه.

خدایا ! بگذار این معجزه را ببینم. کی باران خواهد آمد ؟ خدایا حرفم را می شنوی ... دلم شدیداَ بارانی است. پس این باران رحمتت کی می بارد دو هفت سال تمام شد... زمان عمل به وعده است.

خدایا ! گرچه فقط منتظر "اتفاق" هستم اما ترا به احترام این روز بزرگت "نتیجه" اش را به خیر بگردان. امین یا رب العالمین.

×××

... به نظرم 5 سال از آن روزهای تلخ و نکبت (فصل ریواس تازه تمام شده بود) گذشت . استخوان در گلو و خار در چشم... 

یا علی مدد

/ 0 نظر / 2 بازدید