بلند بلند فکر می کنم!

بنام خدا

همکار محترم و متفکری داشتم که وقتی می خواست در باره موضوعی اظهار نظر کند می گفت : "دارم بلند بلند فکر می کنم"  و خیلی راحت اظهار نظر می کرد و اگر ایرادی بر آن وارد بود می گفت من که نظرم رو نگفتم . فقط بلند بلند فکر کردم!

موضوعی فکرم را مشغول کرده که مجبورم بلند بلند فکر کنم...

از عقاید مذهبی که بگذریم به بعضی قوانین اعتقاد راسخ دارم . یقین دارم و به انها کاملاً مومنم. یکی از این قوانین ، " قانون عمل و عکس العمل" نیوتن هست و گستره شمول این قانون را صرفاً دنیای فیزیک نمی دانم بلکه معتقدم این قانون بر دنیا و زندگی و سرنوشت هم حاکم است و به نظرم این قانون استثنا بردار نیست.

اگر گلوله ای شلیک کنی ، لگد قنداق به سینه اولین عکس العمل شلیک است و بسته به هدف شلیک حتماً و قطعاً لگدی متناسب دریافت خواهد شد.

 پیشروی قایق عکس العمل به عقب راندن آب توسط پاروست و بسته به هدف از قایق سواری نتیجه ای عایدت خواهد شد.

و نیک می دانم که فارغ از هدف ،  تا عملی انجام نشود عکس العملی حادث نخواهد شد . یعنی اینکه عمل مقدم بر عکس العمل است...

اما...

دو سوال  مربوط به هم :

حضرت یوسف (ع) پیامبر جذاب بنی اسرائیل از بابت کدامین عمل محکوم به چاه و اسارت و بردگی و زندان شد؟ به بیان بهتر : چاه و اسارت و بردگی و زندان عکس العمل کدام عمل او بود؟

حضرت بقیه الله (عج) که در سن 5 سالگی به غیبت صغرا رفت و اکنون در حدود 1200 سال آوارگی ، دربدری ، اسارت ، ضعف ، ظلم ، گناه ، جنایت و خیانت و ... شیعیانش و بلکه بشریت را می بیند و تحمل می کند و تازه معلوم نیست تا کی باید اینهمه مصائب را صبوری کند و کدامین جمعه ... امان از این جمعه ها ... جمعه ها ...!

شاید جوابهایی برای این قبیل سوال ها وجود داشته باشد که خیلی هم منطقی باشد ... عزیز مصر بودن نیاز به صیقلی شدن و آبدیده شدن و ... دارد اما جوابی که در قالب این قانون طبیعی باشد آرزوی من است. همین!

صحبت یوسف شد : دکتر حبیب جعفر نژاد سروده ای دارد که بیتی جگر سوز با خود دارد :

قـوجــا یـعـقــوبـه یــازی یــازدی گــؤزو یــولــدا قـــالا

نئجــه یوسیــف اورکـی دؤزدی گئـده ایتمــک ایچون

×××

همچنان نگران سلامتی و سرنوشت کوهنوردان مفقود شده در برودپیک هستیم و چشم انتظار خبری خوش... هر چند رئیس فدراسیون کوهنوردی پاکستان اخبار نا امید کننده ای دارد.

اخبار لحظه به لحظه در سایت باشگاه ارش

آخرین اخبار در سایت فدراسیون کوهنوردی

نامه تکان دهنده یکی از کوهنوردان مفقود شده

پس از 5  روز تلاش ، عملیات نجات کوهنوردان ایرانی متوقف شد(2/5/92)

یا علی مدد

/ 0 نظر / 41 بازدید