چرا نذری؟

بنام خدا

امسال گویا محرم واقعی تر شده و عزاداری ها دیگر شبیه مناسک نیست. امسال بیشتر از سال قبل، دشمن خطر حسین(ع) را حس کرده است. قبل از اینکه قافله حسین(ع) به کربلا برسد سپاهیان ابن زیاد کارشان را از مشهد آغاز کرده اند تا راهش را ببندند. زادگان زیاد امسال آگاهتر شده اند.به برکت فضای مجازی بعنوان یک نقاب بزرگ نیازی به زدن نقاب ندارند. در فضایی که بی ریشه ها ریشه دوانده اند نیازی به اثبات اصالت نیست و جلف گویان و مبتذل سرایان راحت تر بر خر دجال سوارند و بر مراد ابلیس می رانند:

چرا اینهمه جوان وقت گرانبها را هدر می دهند؟

چرا کسانی که می توانند خوش باشند وقتشان را به گریه و زاری می گذرانند؟

چرا سر گوسفند بیچاره را می برند؟

چرا بجای دادن نذری، به فقرا کمک نمی کنند؟

چرا پولشان را خرج مداح می کنند؟

چرا پول مملکت را در روز اربعین میریزند به پای عراقی ها؟

چرا؟

چرا؟

چه انتظاری از شکمهای انباشته از مال حرام داری؟!!!

جوانان باید وقتشان را حتما در فضاهای فاسد مجازی و واقعی تلف کنند و با فیلمهای ناهنجار مسخره یا کج رفتاری هااز سر بیخردی بخندند و کباب چنجه و شلشلیک به تن بزنند بدون اینکه به گوسفندش! بیاندیشند.

انگار پولدارها دل نذری دادن دارند که اینها سنگ فقرا را به سینه می زنند. اینها فقیر هم باشند آنقدر همت دارند که همین نذری ها را به پا میدارند ولی چون پول کنسرت ندارند دسته جمعی خرج مداح می کنند تا آنها را به حال و روز سیاهشان تا 1400 بگریاند!

و امااربعین... میرویم تا باز هم با یک جریان بیست میلیون نفره، چشمان هر که نتواند دید را کور کنیم. هر چه وهابی ووهابی صفت است در عالم بسوزد از این شوکت!

یا علی مدد

/ 2 نظر / 31 بازدید
luiie

از داغیِ خیانتهایی که دیدیم،گیجیم.

luiie

امام حسین، جانِ جانانه...