شتر عایشه ؟!

بنام خدا

اول ) الحمدلله که " شتر عایشه پی شد"! و افسوس که گویا باز هم " تروریست" رفت.

 دوم ) خبرگزاری جمهوری اسلامی  تبدیل شده به خبرگزاری دولت و البته این جای تاسف است و افسوس ... و مقالات تندی که واقعاً جانبدارانه است .با اینکه خوشایند بنده است ولی در کل جای تاسف دارد. 

سوم ) در مورد مرگ یا قتل خانم ندا صالحی آقا سلطان در درگیری های تهران هم چقدر حرف و حدیث زیاد شد . دو نمونه از مطالب در این ارتباط را بخوانید: اولی و ... دومی .

چهارم ) معلوم نیست آقای کروبی با چه رویی هنوز به این در و آن در می زند. هر کس جای این شیخ دون کیشوت بود باید تا چهار سال دیگر هیچ شبی نمی خوابید!

پنجم )  اختلاف نظر مقام معظم رهبری با آقای هاشمی رفسنجانی .

همین...

یا علی مدد

/ 0 نظر / 5 بازدید