تسخیر ذهن

بنام خدا

گاهی "فکری" طوری ذهن آدم را تسخیر می کند که دیگر فرصت هیچ تفکری باقی نمی گذارد. 

حالا گاهی این "تسخیر" باعث می شود کل ذهن و ذهنیت ات "خدایی" شود و گاهی هم مانع ارتباط با معبود می شود.

ای کاش می توانستم نوع این "تسخیر" را شناسایی کنم. 

  • یا علی مدد
/ 0 نظر / 61 بازدید