5 حسرت انسان!

بنام خدا

یک پرستار استرالیایی بزرگترین حسرتهای افراد در حال مرگ را جمع آوری کرده و دریافته است بیشتر آنها می گویند اگر دوباره جوان می شدند و فرصت دوباره ای برای زندگی می یافتند
 
اول      ) آنگونه زندگی می کردند که خودشان می خواستند نه دیگران
دوم     ) به اندازه کار می کردند
سوم   ) شجاعت بیان احساساتشان را داشتند
چهارم )رابطه خود با دوستانشان را حفظ می کردند
 
و بالاخره ...
 
پنجم   ) شادتر می بودند
 
راستی ما چگونه می اندیشیم و زندگی می کنیم؟! بهتر نیست از هم اکنون طوری زندگی کنیم که "حسرت به دل" نمانیم؟
 
/ 0 نظر / 4 بازدید