نرخ بوسه

بنام خدا

گر نرخ بوسه را لب جانان به جان کند

حاشا که مشتری سر مویی زیان کند

شاید درسی است تا میزان " اتکال" خودم را محک بزنم.

یا علی مدد

/ 0 نظر / 42 بازدید