دریاچه تار

بنام خدا

 

دریاچه تار

دریاچه تار در اردیبهشت ... یخ دریاچه به تازگی آب شده است.

 دیروز و درست نیمه اردیبهشت دو نفری راه افتادیم برای بار دوم به دیدن دریاچه تار برویم که دست از پا درازتر برگشتیم. از شهر دماوند طبق تابلوی راهنمایی نصب شده پیچیدیم و بعد از اینکه جاده آسفالته تمام شد متوجه تعداد زیادی ماشین پارک شده شدیم که وقتی از جاده خاکی در دل کوه بالا رفتیم تازه متوجه شدیم که اهالی پرواز برای کایت سواری این کوه را انتخاب کرده بودند. کمی بالاتر از محل استقرار آنها خوردیم به برف که راه را مسدود کرده بود.

 

دریاچه تار

هنوز پای ماهیگیران به دریاچه باز نشده است.

 دیدار دریاچه تنها بهانه ای بود برای استفاده از هوای پاک . پس هدف دیگری انتخاب شد.

دوسال پیش هم که این مسیر بکر را رفته بودیم در نزدیکی دریاچه با راه مسدود شده از  برف مواجه شده بودیم اما توانستیم از کوه و کمر راهی باز کنیم و خود را به دریاچه برسانیم که مدیون رخشی بودیم که دیگر نیست.

کوههای اطراف دریاچه تار

در اردیبهشت ماه هنوز کوههای اطراف دریاچه سفید پوش است و رخش سفید از دست رفته در کنار برفها و تا لب دریاچه آمده است.

دره منتهی به دریاچه تار

دره منتهی به دریاچه تار که مسیر دریاچه معلوم است.

وجود گیاهان دارویی فراوان در این منطقه تعداد زیادی از کسانی را که از فروش این گیاهان امرار معاش می کنند را به این منطقه بکر می کشاند و تعداد زیادی ماهیگیر که برای صید نوعی ماهی نادر دریاچه به این منطقه می روند اما ما صرفا برای استفاده از محیط زیست بکر و هوای عالی این منطقه دور دست را دوست داریم.

توصیح : عکسها مربوط به اردیبهشت ماه سال 1392 می باشد.

 یا علی مدد

/ 0 نظر / 159 بازدید