اثر بال پروانه

بنام خدا

یکی از ویژگیهای نظریه " تئوری نظم ناشناخته" بنام "اثر پروانه ای" بیانگر آن است که اگر پروانه ای در شهر پکن پرواز کند بالهایش هوای اطراف را بر هم می زند و این جابجایی سرانجام بر هوای ایالات متحده امریکا تاثیر می گذارد .

این نظریه با توجه به بهم پیوستگی ذرات هوا کاملا منطقی و عقلانی است هر چند شاید این اثر آنقدر ناچیز باشد که با هیچ ابزاری قابل سنجش نباشد که در ریاضی برای این قبیل موارد اصطلاح "اپسیلون" را بکار می برند.

حال ما در این دنیای پیچیده پر از رویدادهای عجیب و غریبی که شاید هیچ یک به اندازه همان "اپسیلون" ربطی به ما نداشته باشد ولی بر ما تاثیر می گذرد چه تکلیفی داریم؟ تکلیف ما در قبال اتفاقات و رویدادهایی که هیچ ربطی به ما ندارد و ما هیچ نقشی در ایجاد یا تکمیل آنها نداریم ولی بر ما تاثیر می گذارد چیست ؟

و صد البته بر عکس ؛ وقتی اعمال ، رفتار و تصمیمات ما که حتما هیچ ربطی به خیلی ها ندارد ولی طبق این نظریه بر آنان تاثیر می گذارد .

همینکه ذهن کمی بیشتر درگیر این نظریه شود تنها یک نتیجه اخلاقی حاصل می شود ... انسان "مسئول" آفریده شده ... در قبال هر اتفاقی حتی شاید به اندازه یک اپسیلون ... چه به او مربوط باشد چه نباشد.

یا علی مدد

/ 0 نظر / 61 بازدید