کسی که دیگر نیست

بنام خدا

شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست!

نگاهت سخت دنبال کسی باشد که دیگر نیست!

برایت اتفاق افتاده در یک کافه ابری

ته فنجان تو فال کسی باشد که دیگر نیست!

خوش و بش کرده ای با سایه دیوار وقتی که

دلت جویای احوال کسی باشد که دیگر نیست!

چه خواهی کرد اگر هر بار گوشی را که برداری

نصیبت بوق اشغال کسی باشد که دیگر نیست!

حواس آسمانت پرت روی شیشه های مه

سکوتت جار و جنجال کسی باشد که دیگر نیست!

شب سرد زمستانی تو هم لرزیده ای هر چند

به دور گزدنت شال کسی باشد که دیگر نیست!

تصور کن! برای عیدهای رفته دلتنگی

بدستت کارت پستال کسی باشد که دیگر نیست!

شبیه ماهی قرمز به روی آب می مانی

که سین ات هفتمین سال کسی باشد که دیگر نیست!

شود هر خوشه ای روزی شرابی هفتصد ساله

اگر بغض ات لگدمال کسی باشد که دیگر نیست!

چه مشکل می شود عشقی که حافظ در هوای آن

الا یا ایها الحال کسی باشد که دیگر نیست!

رسیدن سهم سیب آرزوهایت نخواهد شد

اگر خوشبختی ات کال کسی باشد که دیگر نیست!

شعر از حسین (شهراد)میدری

تقدیم  به " کسی که دیگر نیست" ...

یا علی مدد

/ 0 نظر / 56 بازدید