اشاره !

باید از گذشته های سیاه مان توبه نماییم . چقدر به این کشور مظلوم که در عین قدرت و صلابت تهمت های ما را سالها به جان خرید و دم بر نیاورد ، ظلم روا داشتیم. کشور عقب افتاده ما از زمانی روی پیشرفت را دید که پای دانشمندان این کشور مظلوم به خاک ما باز شد.

تا خواستند دفاتر نمایندگی خود را در کشور ما فعال نمایند که از دست طایفه عقب افتاده قاجار راحت شدیم و مملکت ما بدست یک قزاق مترقی افتاد و ایران بکلی متحول شد و از نوک پا تا فرق سر شدیم پیشرفته . حتی زنان بدبخت در زنجیر چادر سیاه و اسیر در چهار دیواری خانه ها "کهنه لچک" هایشان را دور انداختند و آزاد آزاد شدند و شدند امروزی و مدرن . مردان هم که تا آخر عمرشان ریش خود را نمی تراشیدند و  گاه تا زیر کمرشان بلند می کردند تا لانه هزاران کک و مک و شیش و ساس گردد ، خود را از بند هر چه پلیدی بود رها ساختند. اما ما در مقابل به انها تهمت کفر زدیم و ادعا کردیم که کمر به نابودی اسلام و مسلمین بسته اند.

در روز ملی شدن نفت تهمتشان زدیم که شاه و وزیر را با هم خریده اند تا سفره نفت را از برادر بزرگ خود بقاپند و از همه جالبتر اینکه سالهاست بر طبل کودتای ٢٨ مرداد می کوبیم که آنها شاه خائن را برگرداندند تا از ملت ایران سواری بگیرند و دینشان را به یغما برند!

و سالهای سال در حکومت مترقی شاهنشاهی به این کشور بزرگ که کمک حال ایران برای حرکت در مسیر ترقی بود تهمت همراهی با طاغوت زدیم تهمت امپریالیسم ، استکبار ، غارت ثروت ایران و ایرانی ، حمایت از صهیونیسم و کمونیسم و مدرنیسم و همه ایسم های موجود در دنیا ... و در زمان انقلاب و بعد از انقلاب هم نقل و نبات دهانمان شد : مرگ بر امریکا و سر نخ همه بدیها و زشتیها را در آمریکا دیدیم و شیطان بزرگ ، کودتاها ، شورشها و آشوبها ، خیانتها و جنایتها و بمب گذاریها ، جنگ ، برادر کشی و ... هزاران هزار جنایت دیگر را نوشتیم به نام این شیطان بزرگ . جنایاتی را که حتی ابلیس هم قادر به انجام ان نبود.

و چه قدر در اشتباه بودیم و زیانکاری !

گویند " پلیدی عمل زشتی کردی و لعنت شیطان نمودی . فی الحال شیطان بر او ظاهر گشتی که ای پلید ! این که تو کردی هرگز به عقل من خطور نکردی . خود می کنی و لعن مرا میگویی ؟!"

باید استغفار کنیم و از گذشته خود توبه نماییم . ما خود هرآنچه لازم است داریم و نیازی به شیطان خارجی نداریم .

***

مگر ابن زیاد که بود ؟

هرگز پدران زیاد بن ابیه شناسایی نشدند و او که خزانه دار بیت المال بصره بود در زمان امام علی (ع) و امام حسن (ع) امانتداری شایسته بود تا اینکه معاویه پدرش را پدر او خواند و خود را برادرش و "زیاد" که سالها "بی پدری " کشیده بود شد حلقه بگوش بنی امیه و فرزندش ابن مرجانه مسلمانی بود تمام!

عمر بن سعد بن وقاص فرزند فاتح ایران بزرگ خاندان وقاص و افتخار اسلام و مسلمانی!

شمر بن ذی الجوشن فرمانده لشگر علی(ع) ، شجاع و نترس از قبیله شجاعان عرب مسلمان!

ابن اشعث از نوادگان خلیفه اول ، خولی و حرمله و ... همگی مسلمانانی جنگجو و بی پروا با اصالت کوفی. کوفه می دانی کجاست ؟کمی اینطرفتر از قادسیه است . قادسیه را می شناسی ؟ اصلاً می دانی بین النهرین کجاست ... همگی از خودمان بودند . اصیل!

و حتماً شریح قاضی ، قاضی القضات اسلام را هم می شناسی ... 

***

وقتی خود ، قاضی شریح داریم ، ابن زیاد و شمر و عمر سعد و خولی و حرمله داریم دیگر چرا تهمت به دیگران بزنیم .

پس باید توبه کنیم و استغفار نمائیم .

و اکنون که این فتنه هدایت شده روبند از چهره قاضی و شمر و خولی و حرمله انداخته است تنها "اشاره" ای باید تا "سر مار" له شود.

تاریخ صبر تلخ علی(ع) را ٢۵ سال شاهد بوده است و البته ما نیز هنوز شاهد صبریم . اما روز عاشورا که نوچه های زباله دان سوز شیطانک ها از غفلت یا کوتاهی نیروهای انتظامی و امنیتی استفاده کردند و بصورت سازمان یافته و متفرق اقدام به ایجاد دود در فضای تهران کردند تا آتشفشان سینه ابن زیاد را بیرون ریخته باشند دیدند که اگر مردم بخواهند در طرفه العینی طومار همه شیاطین را بهم میپیچند. افسوس که مردم هنوز منتظر یک " اشاره" اند.

 و اما ... آتش به خانه آتش افروزان نزدیک می شود.

یا علی مدد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید