باز هم هجرت!

بنام خدا

پس از ٢ سال آوارگی و البته "گلابگیری"(!)، برگشت به عقب!.

و اینبار :

منی که نام شراب از کتاب می شستم

زمانه کاتب دکان می فروشم کرد !

و اینبار به کیفر کدام گناه ؟... ‌ایکاش می دانستم .

توبه هم کارساز نیست !!!!

التماس دعا

یا علی مدد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید