برجهای آب شیرین جهان

بنام خدا

روزهای آغازین سال نو "غنیمت" شد .

"زنجیر" خانواده به پا بسته است و "اسیر" هستیم تا آخر عمر . اما می توان در "دوران اسارت" و "پای در زنجیر" هم به سوی " هدف" پیش رفت.

روزهای آغازین سال نو روزهای آغازین پیش به سوی هدف بود. پس تقریباً هر روز و پس از ادای وظیفه و انجام ماموریت ، کوههای تهران با هوای بسیار عالی و بهاری اش میزبان بود و بنده نواز.

یکی از روزها که آقا ذبیح الله و میثم افتخار همراهی داده بودند در همان ابتدای مسیر کلکچال چشمم به تابلویی افتاد با مضمون :

کوهها برجهای آب شیرین جهان هستند .

کوهها برجهای آب شیرین

این کوههای با عظمت که مایه حیات را در خود ذخیره می کنند و زمین را نیز سفت و محکم نگه می دارند ؛ چقدر بی ادعا پذیرای ما هستند . بی هیچ چشم داشتی. ایکاش ما نیز احترامش را پاس داریم.

چشمه ای که نمی توان جز نام شهدای گمنام بر آن گذاشت

چشمه شهدای گمنام کلکچال

 

چشمه بالای پارک جمشیدیه

  همین باعث شد تا چند عکس از چشمه های مسیر (کلکچال ، شیرپلا و اسون )به یادگار داشته باشم .

چشمه دوراهی پناهگاه شروین و شیرپلا

یکی از دو چشمه دو راهی پناهگاه شروین و شیرپلا

چشمه دوراهی پناهگاه شروین و شیرپلا

 اینهم چشمه معروف شکاف کوه واقع در دوراهی پناهگاه شروین - شیرپلا

چه آب دلچسب و گوارا و خنکی دارد.

بنظر چشمه اسون باید باشد

بنظرم باید چشمه اسون باشد.

(حیف این چشمه ها تابلو ندارند.)

یکی از چشمه های دره اسون

البته بجای استفاده از عبارت چشمه ، آذری ها برای چشمه های کم آب مثل دو مورد بالا عبارت "بولاغ " را بکار می برند .

بعد حیفم امد که تصاویری از آبها و آبشارهایی را که حاصل همین چشمه ها هستند را نداشته باشم. پس چند عکسی هم از آبهای زلال و آبشارهای طبیعت کوههای تهران گرفتم .

 

یکی از آبشار های دربند

 

آبشار دوقلو

آبشارهای سه گانه اوسون 

آبشارهای سه گانه اوسون

یکی از آبشارهای پایین دست اوسون

خدا را شکر مایه حیات جاری است و با خود "برکت" می آورد برای مردم پایین دست.

یا علی مدد

/ 0 نظر / 124 بازدید