نه هوای تعجیل دارم نه پروای تاخیر

خدایا !

برکاتت را بر من فرو ریز ، تا آنجا که :

     تاخیر را در تعجیل هایت 

   و 

   تعجیل را در تاخیر هایت  

   نپسندم.

آنچه که پیش می اندازی ، دلم هوای تاخیرش نکند

و آنچه که بازش می نهی ، مرا به شکوه و گلایه نکشاند.


الهی آمین

فرازی از دعای عرفه


/ 1 نظر / 54 بازدید