اقتضای طبیعت انسان

بنام خدا

" خلق الانسان من عجل ساوریکم ایاتی فلا تستعجلون"

(سوره انبیاء آیه 27)

"(گرچه) انسان از عجله آفریده شده ، ولی با عجله چیزی از من نخواهید. بزودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد!"

چه جالب ! پس تقصیر خودمان نیست . کلاً عجول آفریده شده ایم . اقتضای طبیعتمان است .!!!

اما تو ای آفریننده بزرگ و صبور ! گاهی صبوری ات "دق مرگ"می کند بندگان عجول ات را .

یا علی مدد

/ 0 نظر / 61 بازدید