نگاه دو تومنی!

بنام خدا

امروز اتفاقی افتاد که به ناگاه یاد خاطره سی سال پیش افتادم:

اون موقع توی شهر تهران با سه نوع وسیله نقلیه می شد جایی رفت: اتوبوس خط واحد با بلیط یک تومنی، مینی بوس با کرایه دو تومنی و سواری( تاکسی) از سه تومن تا پنج تومن.

دریک روز بارانی سوار یک مینی بوس در مسیری در حرکت بودیم که مینی بوس تلنبار از مسافر زیر پای دو نفر دیگر ترمز کرد. اعتراض ها به راننده شروع شد که توی مینی بوس جا نیست و عده دیگر هم به معترضین اعتراض کردند که چه اشکالی دارد کمی دیگر تنگتر بایستیم تا دو نفر دیگر از زیر باران نجات یابند و به کارشان هم برسند...

راننده که مرد میانسالی بود تنها با یک جمله همه را ساکت کرد:

- برای من همه تون چه توی خیابون باشید چه توی ماشین یکی هستید. هوای برفی و بارونی هم فرقی نداره. من همه رو به شکل دوتومنی می بینم. من برای دو تومن ترمز می کنم!

او همه انسانها را به اندازه کرایه دو تومنی می دید. یعنی انسانها یا مسافرش بودن یا نبودن. ایکاش بتونیم مردم را خارج از موقعیت اجتماعی شان، " انسان" ببینیم!

یا علی مدد

/ 0 نظر / 77 بازدید