دیروز و فردای ما

بنام خدا

یکی از دوستان سابقم می گفت که امروز ،امروز است اما معلوم نیست فردا همان فردا باشد چون برای ما ایرانیها فردا از روزی بعد از امروز شروع می شود و ممکن است تا قیامت هم "فردا" نشود!

سایت محترم  پرشین بلاگ هم این داستان فردای ما را به دیروز هم تعمیم داد . از مدتها پیش هر وقت قصد ورود و به قولی لاگین را داشتیم مقدور نمی شد تا اینکه پس از مدتها مسئولان محترم سایت متوجه اشکال شدند و پیامی درج کردند با این عنوان که "از دیروز سایت دچار مشکل شده است و ..." و هر روز  هم از دیروز سایت دچار مشکل بود ... پس دیروز هم می تواند از آغاز آفرینش تا روزی قبل از امروز تعریف شود!

البته گاهی خوب می شود که ابزارهای اشتغال آدمیزاد دچار اشکال گردد تا بلکه بتواند که مسائل جدی زندگی اشتغال یابد. بابت این موضوع از پرشین بلاگ کمال امتنان را داریم!

ضمنا می توان با فراغ بال کمی تفکر کرد ...

اگر بعضی از قوانین طبیعی برای مدتی دچار اشکال و یا توقف می شد زندگی به چه صورت در می آمد ؟ مثلا اگر قوه "اصطکاک" برای مدتی از کار می افتاد یا قوه "جاذبه "زمین به مدت چند ثانیه ناکار می شد یا قانون "عمل و عکس العمل" تعطیل می شد و یا مثلا قوه "جذب و دفع " بی اثر می شد !

چه می شد اگر برای مدتی قدرت "عشق" تحلیل می رفت و "محبت" جایی بهتر از قلب آدمی می یافت . چه می شد اگر "کینه" نابود می شد و  "خشم" توان بروز نمی یافت !

چه می شد اگر "فاصله" از بین می رفت و یا قدرت "برگشت پذیری زمان" برای مدتی کوتاه لنگ می شد یا اصلا "زمان" دیگر به جلو نمی رفت ...

ایکاش خدا گاهی به بعضی از قوانین اش مرخصی می داد!

پ. ن: دو روزه که بخاطر دیسک گردن زمینگیر شدم و توفیق اجباری شد تا فیلمهای کریستوفر نولان رو ببینم. فیلم " بین ستاره ای" حاوی مفهوم و عبارتی بود که بنظرم آمد عبارت جالبتری برای موضوع بالا بود: ناهنجاری جاذبه... 960514

و پشیمونم از آرزوی مرخصی قوانین،...  امیدوارم هرگز هیچ ناهنجاری حتی برای لحظه ای برای هیچ قانونی پیش نیاد!

یا علی مدد

/ 0 نظر / 90 بازدید