همت

بنام خدا

عاشقان از گون دشت عطش تاق ترند

ماهیانی که اصیل اند در اعماق ترند

مزار شهید همت

مزار اصلی شهید محمد ابراهیم همت - در شهرضا 

قسمتی از بهشت زهرا (ع) قطعه ای از بهشت خداست . اینرا وقتی متوجه می شوی که به خاک پر گهر نزدیک می شوی . هر چه نزدیکتر می شوی دلت با شدت بیشتری می لرزد. به یکباره کنده می شوی از هر چه تعلق پذیرد.

قطعه سرداران شهید

مردان رشیدی که  روزها شیران بیشه بودند و شبها سالکین درگاه عشق ، همانها که صالحین قوم بودند اینجا همگی دور چریک عارف حلقه زده اند. اینهمه پروانه دور یک شمع...

مزار چریک عارف شهید چمران

مردان پولادینی که پشت همه قلدران عالم را به خاک مالیدند امروز اینجا با آرامش ابدی آرمیده اند. نه ! ... حاشا ...! این ماییم که آرمیده ایم و آنان روزی خوار سفره پروردگارشان جاویدانند تا ابد.

همه سرداران صف شکن جمع شان جمع است و تنها جای یکی خالی است ...

یکی از این خانه های بهشتی صرفا بصورت یادبود متعلق است به یکی از اختران بهشت نشان : سردار بی سر : محمد ابراهیم همت

مزار یادبود شهید همت

مزار (یادبود) شهید محمد ابراهیم همت

تا همین اواخر می پنداشتیم که سردار خیبر در این قطعه آرمیده است و از زمانی که مطلع شدم سردار تاب دوری خانواده را نداشته و در جوار امامزاده ای در شهر خود "شهرضا" به خاک سپرده شده ، مترصد فرصتی بودم تا مزار اصلی سردار خیبر را زیارت نمایم که در سفری این فرصت نصیبم شد. خدا را شکر !

مزار مردی که می خواست اسرائیل را نابود کند

اینجا مزار مردی است که می خواست اسرائیل را نابود کند.

و این شعر (شاید کمی بی ربط به مطلب) تقدیم به دوستان عزیزم:

عاشقان از گون دشت عطش تاق ترند

ماهیانی که اصیل اند در اعماق ترند

واعظا! موعظه بگذار که وعاظ عزیز

به تقلای گناه از همه مشتاق ترند

راستی را اگر از نان و خورش نیست خبر

این گدایان ز چه از پادشهان چاق ترند؟

دوره آینه گی سر شده یا آینه نیست؟

مردم کوچه آیینه بد اخلاق ترند

پدران و پسران بی خبر از حال هم اند

روز محشر پدران از پسران عاق ترند!

 

توضیح لازم: این واژه ( همت) آنقدر برایم مقدس و شریف هست که لازم ندیدم پسوند شهید را به آن بیفزایم.

یا علی مدد

/ 0 نظر / 205 بازدید