کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢٠ خرداد ۱۳۸۸

بسمه تعالی

در پی افشاگری آقای احمدی نژاد بر علیه آقای هاشمی رفسنجانی ، ایشان نامه ای خطاب به رهبری نوشته و با بیان شکایت از احمدی نژاد ، در لفافه رهبر معظم انقلاب را با جسارت تمام " تهدید" کرده است!

به گوشه ای از متن نامه ایشان توجه کنید:

"... با این همه بر فرض که اینجانب صبورانه به مشی گذشته ادامه دهم ، بی شک بخشی از مردم و احزاب و جریان ها این وضع را بیش از این بر نمی تابند و آتشفشان هایی که از درون سینه های سوزان تغذیه می شوند ، در جامعه شکل خواهد گرفت که نمونه های آن را در اجتماعات انتخاباتی در میدان ها ، خیابان ها و دانشگاهها مشاهده می کنیم ... انتظار است برای حل این مشکل و برای رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است ، هر گونه که صلاح می دانید اقدام موثری بنمائید و مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید."

از متن نامه کاملاً پیداست که شکایت فرزند را به "ولی" او برده است و خط و جریان خود و احمدی نژاد از آن پیداست و کاملاً مشخص است که رهبر را به ایجاد اغتشاش در کشور تهدید کرده است.

البته ایشان آخرین دست و پا را می زند و  وای اگر به قول تروریست عزیز که مجدداً سر و کله اش در دنیای مجازی پیدا شده : اگر احمدی نژاد امروز رفراندوم " بازنشستگی سیاسی هاشمی رفسنجانی " را اجرا کند . وای اگر ... بساط این خاندان برچیده خواهد شد...

***

پیوند ها :

١ -  با مطالعه این اعترافات می توان به ماهیت میتینگ های تبلیغاتی بخصوص از نوع سبزش پی برد.

٢ - میتینگ های انتخاباتی بهانه ای برای خالی شدن هیجانات جوانان !

یا علی مدد 

کدهای اضافی کاربر :