کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

بنام خدا

حضرت حافظ فرموده که :

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

کلبه  احزان  شود روزی گلستان غم مخور

ولی یوسف (ع) هرگز به کنعان بر نگشت و بر عکس ، یعقوب (ع) و بنی اسرائیل برای دیدنش به مصر سفر کردند.

 مهم آن است که کلبه احزان دل گلستان شود و مهم آن است که به وصل یوسف گمگشته خود برسیم . هر چند حافظ را با یوسفی سر و کار بوده که "باز آمدنی" است .

دوک  نخریسی  بیاور  یوسف  مصری  ببر

شهر از بازار یوسف های ارزان پر شدست

...

پیوند : وبلاگ مرصاد و ماجرای حمله دریادلان شهادت طلب به هلی کوپتر های امریکایی در سال ١٣۶۶

 

یا حق

 

کدهای اضافی کاربر :