بنام خدا

با تشکر از همه دوستانی که لطف کرده و پيغام گذاشته اند .

«عيد انتظار» را به منتظران تبريک و شادباش ميگويم .

انتظار فرج از نيمه خرداد کشم
 

با تشکر : مسعود قلعه