کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢۱ امرداد ۱۳۸٢

بنام خدا

دوستان مستحضر هستند که بتازگی با گروهی از برادران اهل سنت که در پی کشف حقايق دين هستند به بحث پرداخته ايم و اين برادران قسمت « پيامهای ديگران » سلسله وبلاگهای خودشان را مسدود کردند و بحث را به وبلاگهای ما کشاندند که بنوع خود يک شگرد تبليغی می باشد .

بنده نيز بر ان شدم تا با کمک بعضی دوستان همفکر  ؛ وبلاگی را بدين منظور تاسيس کرده  و با کمک و راهنمايی گرفتن از بزرگان و دوستان و همفکران در زمينه  کشف حقايق دين به اين بزرگواران ( گروه حقايق دين )  ياری برسانيم و ما نيز بنوبه خود در کشف حقيقت بکوشيم تا اين جريان حقيقت يک طرفه نباشد .

کدهای اضافی کاربر :