کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ۳۱ امرداد ۱۳٩٥

بنام خدا

ابیات زیر از بین اشعار زلیخایی مورد پسند واقع شده ، جهت حفظ در حافظه مجازی ثبت می گردد. همین!

 

یک عمر جدایی به هوای نفسی وصل

گیرم که جوان گشت زلیخا، به چه قیمت؟

***

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد!

وصل یوسف ، به زلیخا شدنش می ارزد!

***

عزت یوسف اگر ورد زبان همه شد

قیمتی داشت که بیچاره زلیخا پرداخت

***

از شروع این جهان ، مرد از پی زن می دوید

از پی مردان دویدن را زلیخا باب کرد!

***

و اینهم شعری که مصرع دومش خیلی مشهور است:

زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!!! 

***

و البته شعر زیر هم به مناسبت روز پزشک ، تقدیم به همه پزشک های با مرام:

ای پزشکی که نسخه ها دادی

درد ما دیدی و دوا دادی

بستنی را خودت تکی خوردی

چوب آن را به حلق ما دادی!!!

یا علی مدد

کدهای اضافی کاربر :