کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ۱٥ تیر ۱۳٩٥

بنام خدا

چرخ فلک می چرخد . این چرخ دقیقا همان چرخی است که سال قبل چرخیده بود و "ملت" را از اوج به ذلت کشیده بود و باز هم می چرخد در همان مسیر . اما اینبار رو به "اوج" است .

چرخ فلک اینبار نیز مسافران بالا نشین اش را پیاده می کند و باز پایینی  ها را بالا می برد !!!

کار چرخ فلک "چرخیدن" است اما سرعت تندی که پیدا کرده شاید برای بعضی ها تهوع آور باشد اما برای من نشاط آور است  گرچه همچنان " پیاده می روم و همرهان سوارانند"!

بچرخ ای فلک ! سریعتر بچرخ که من عاشق سرعتم!

یا علی مدد

کدهای اضافی کاربر :