کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢٧ فروردین ۱۳٩٥

بنام خدا

امشب را لیله الرغایب،  شب رغبت،  شب دلدادگی یا شب آرزوها نامیده اند. شبی که با شب قدر اندکی متفاوت است.  شب قدر شب درخواست و خواهش و دعاست تا خدا نقشه سرنوشت و مسیر زندگی ما را برای یکسال دیگر یا یک عمر زندگی با قلمی زیبا ترسیم کند اما امشب خواستن ما با دلدادگی است.  آرزو می تواند نقشه زیبای سرنوشت باشد یا حتی تنها نیم نگاه یار، چه برسد به عشوه و کرشمه ای از دلبری دلداده!!! 

امشب شب دعا نیست فقط،  شب دلدادگی هم هست.  امشب شبی برای استغاثه و ضجه زدن نیست فقط،  شبی برای جلب توجه است. شبی برای خواستن هر ناممکن دور از ذهن. شب خواستن " هر چه می خواهد دل تنگ ات"...

یا علی مدد

کدهای اضافی کاربر :