کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ۱٩ خرداد ۱۳۸٢
بنام حق

در روزنامه همشهري مطلبي تحت عنوان « اعتياد به اينترنت » چاپ شده بود که خواندنش خالي از لطف نيست و در اخرهم پرسشهاي يانگ را مطرح کرده است که اگر دوست داشتید به انها پاسخ دهید .

پرسشنامه يانگ از سوالات زير تشكيل شده بود.
۱ - آيا فكر مي كنيد اينترنت ذهن شما را تسخير كرده است؟
۲ - آيا فكر مي كنيد بايد وقت بيشتري را پاي اينترنت سپري كنيد تا رضايت خاطر به دست آوريد؟
۳ - آيا مستقيماً تلاش هايتان براي كنترل كردن ميزان استفاده از اينترنت يا قطع كردن استفاده از آن با شكست مواجه مي شود.
۴ - هنگامي كه سعي مي كنيد از پاي اينترنت بلند شويد آيا احساس افسردگي، پكر بودن و عصبانيت به شما دست مي دهد؟
۵ - آيا به هنگام استفاده از اينترنت بيش از آنچه كه در ابتدا تصميم داشتيد پاي اينترنت مي مانيد؟
۶ - آيا تاكنون به خاطر اينترنت يك رابطه مهم، شغل و يا فرصت آموزشي و يا شغلي را به مخاطره انداخته ايد يا آن را از دست داده ايد؟
7 - آيا تاكنون به خانواده، روانكاو و يا سايرين دروغ گفته ايد تا ميزان استفاده خود از اينترنت را از آنها پنهان كنيد؟
8 - آيا از اينترنت به عنوان وسيله اي براي فرار كردن از مشكلات يا تسكين و رهايي از احساس گناه، ناتواني، اضطراب و افسردگي استفاده كرده ايد؟
بيماراني كه به پنج سوال (و يا بيشتر) از سوالات بالا پاسخ مثبت دهند معتاد به اينترنت محسوب مي شوند.

شما چطور ؟ جواب دهيد و هراس نداشته باشيد . گويا تروريست عزيز ما در حال ترک اعتياد است . باور نمی کنيد به اخرين مطلب نوشته شده توسط حسن صباح نظری بيندازيد متوجه می شويد .
حاشیه : « ما دیکتاتور نیستیم ».
کدهای اضافی کاربر :