کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ۱۳ خرداد ۱۳۸٢
بنام خدا
ضمن عرض تسليت سالگرد ارتحال امام عاشقان به فدائيان ايشان ؛ چند نمونه از فرمايشات ايشان را به نقل از وبلاگ ارزشمند ارمانشهر :( البته با اجازه اقا حامد عزیز )

«... ملت عدالت می خواهد، اطاق بزرگ نمی خواهد. ملت وزارتخانه می خواهد، وزارتخانه اسلامی، نه آن وزارتخانه کاخ دادگستری، کاخ نخست وزیری، کاخ وزارت، هی کاخ!
کاخ مال ملت است...»

« ... می ترسند که مبادا یک وقت میهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا در کاخ نخست وزیری و اینجا ببینند که یک چیز محقری است، باید حتماً به فرم غرب باشد (!) ضعیفید آقا ، تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید . آن وقتی که نفس شما قوی شد و اعتنا نکردید، اعتنا به این زخارف نکردید، آن وقت است که از شما حساب می برند. »

« البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراطوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف وعنایت خداوند بزرگ ، نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله (ص) را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملتهای دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج خواهی و مصونیت کارگزاران آمریکایی - حتی اگر با مبارزه قهر آمیز هم شده باشد - جلوگیری می کنیم... از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا را به صدا در آوریم...»

[ به وبلاگ ارمانشهر سری بزنید تا از فرمایشان امام عشق و عرفان و حکومت و سیاست و شجاعت و مهربانی بیشتر بهره ببرید .]

کدهای اضافی کاربر :