کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢ آبان ۱۳٩٠

بنام خدا

خداوند را شاکرم که از فواید اینترنت بهره بردم و منتفع شدم.

همین که دوست عزیز و گرامی دوران سربازی را یافتم اینترنت را هم برایم دوست داشتنی تر کرده است. امیر ایرانی علمداری که وصفش را در "شب اول قبر" آورده ام.

امیر را بر ادر زاده گلش برایم پیدا کرد که از " آنا " خانوم هم ممنونم.

***

چند روز پیش از امیر عزیزم  پیامکی دریافت کردم که از همان لحظه اول سرکارم :

" اگه خدا فقط 24 ساعت انجام گناه را آزاد می کرد ، چه گناهی انجام می دادی؟"

به این سوال دوست عزیزم خیلی فکر کردم . همیشه در حال انجام معصیت و گناهم ولی برای این سوال هنوز جوابی نیافته ام...

***

"حجت" گرانقدرم هم که حجتهای گاه و بیگاهش چهار ستون بدنم را می لرزاند پس از حدود یکسال و ظرف یک هفته اخیر دو بار نهیب زده که :

خونی که مشگ گشت دلش می شود سیاه

زان سفله کن حذر که به دولت رسیده است

و چند روز بعد :

برات رزق تو در آسمان نوشته خدا

عبث توقع رزق از زمینیان داری

التماس دعا

یا علی مدد 

کدهای اضافی کاربر :