کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩

بنام خدا

سربزنگاه با پیامکی "حجت"  تمام کرد :

فریب تربیت باغبان مخور ای گل

که آب می دهــد اما گـلاب میگیرد

ولی انسان خسر الدنیا و الاخره است و منهم ...

و امروز ...

این محنتی که می کشم از تنگی قفس

کفران نعمـتی است که در باغ کرده ام

التماس دعا

کدهای اضافی کاربر :