کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ

بنام خدا

امروز بعد از حدود 30 سال انشا نوشتم. مدیر مدرسه موضوع انشای بچه ها را مشخص کرده بود و خواسته بود تا باباها بچه هایشان را توصیف کنند.

موضوع جالبی بود . گاهی لازم است انسان خود ، گذشته و عملکردش را برانداز کند. زیر و رو کند. کاوش کند . لازم است گاهی "خود خودت" را جستجو کنی . ایکاش می شد "فایل فکر" خودمان را جایی ذخیره می کردیم تا گاهی بازیابی کنیم و خط سیر فکر خودمان را با گذر زمان بررسی کنیم . روزگاری به چه فکر می کردیم دغدغه فکری 20 سال پیش با امروز چقدر فاصله دارد... گذر زمان همیشه تلخ است اما ایکاش در این گذر زمان "نمودار فکری " ما صعودی باشد و نه نزولی...

ایکاش می شد خودم را توصیف کنم ... اما موضوع انشا تفاوت داشت.

 ساعت 3 نصف شب انشای خودم را نوشتم .

×××

عمو سعید مغازه ای اجاره کرده بود و میوه فروشی راه انداخته بود . هنوز اهل محل از افتتاح میوه فروشی خبر نداشتند و هنوز کار و کاسبی اش نگرفته بود. شب در جمع خانواده صحبت از دخل میوه فروشی شد که هنوز خیلی کم بود و همین موضوع باعث نگرانی مادر شده بود.

از فردا صبح برادر زاده چهار ساله عمو سعید کار هر روزش شد سر زدن به مغازه میوه فروشی عمو و کمک به او ... تنها کمکی که می توانست اینکه نگذارد عمو در مغازه تنها بماند...

اما چند روز که گذشت عمو مشکوک شد ... پسر کوچک چشم چشم می کرد تا دور از چشم عمو سری به دخل مغازه بزند و این موضوع از چشم عمو دور نماند ... یعنی چه؟ در فامیل چنین سابقه ای نداشتیم . بخصوص که این پسر حتی عارش می آید از پدر و پدر بزرگش پولی برای خرید درخواست کند پس او را با دخل مغازه چکار ؟!!!

روز بعد با دقت زیاد پسرک را زیر نظر گرفت ... وقتی وارد مغازه شد کمی خود را مشغول کرد تا اینکه به نظرش آمد عمو سرش مشغول است و متوجه او نیست پس آرام رفت سراغ دخل ... همینکه دخل را باز کرد دست در جیب کرد و اسکناس مچاله شده ای را در آورد و انداخت در دخل ...

عمو با کمال تعجب مچش را گرفت :

- این چه کاریه ؟ اون پول رو ازکجا آوردی ؟ چرا انداختی داخل دخل ؟؟؟

وقتی جوابی نشنید پس پسرک را تهدید کرد :

- اگه نگی چرا این کار رو کردی گوشت رو می برم . چند روزه پدرم رو در آوردی...

- بابایی ناراحت بود و به مامان می گفت که دخل مغازه کم هست ... 

- دیگه کم نیست . از چند روز پیش که کمکم می کنی دخل مغازه خیلی هم زیاد شده ... خیلی زیاد!!!

یا علی مدد

کدهای اضافی کاربر :