کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥

بنام خدا

زمستان سال 1394 توفیق پیدا کردیم تا ظرف تنها یک هفته تنی به آبگرمهای کناره دریای خزر بزنیم . از رینه تا لاویج و بعد هم آبگرم فلکده که شاید یکی از طبیعی ترین و بکرترین آبگرم های ایران است و در ادامه هم آبگرمهای شهر رامسر که در مجال دیگری به از انها خواهم نوشت.

آبگرم فلکده

آبگرم فلکده

جاده دو هزار - سه هزار واقع در تنکابن از مناطق معروف گردشگری شمال ایران است ولی کمتر کسی به تابلوی "آبگرم فلکده" در ابتدای این جاده ها توجه می کند . درست در ابتدای این جاده ها اگر از روی پل رودخانه عبور کنیم و بدون اینکه به جاده دو هزار بپیچیم جاده را مستقیم ادامه می دهیم . در همان ابتدای جاده تابلوی روستای "لیره سر " نصب شده که بعد از 12 کیلومتر که در جاده آسفالته می رانید و پس از گذر از چند روستا و از کنار زمینهای کشاورزی و باغات میوه به روستای لیره سر می رسید.

آبگرم فلکده

به نظر متولی محترم خواسته آبگرم پوشیده باشد تا بانوان محترمه راحت باشند.

 

در انتهای روستا نگهبانی ورودی جنگل قرار دارد که می توانید خودرو خود را انجا پارک کرده و 8 کیلومتر خاکی را در دل جنگل پیاده روی کنید یا از روستا جیپ یا نیسانی کرایه کرده تا کنار آبگرم راحت و آسوده بروید.

البته شاید بشود با سواری هم رفت اما در بعضی از قسمتها جاده فوق العاده خراب است . 

آبگرم فلکده

طول و عرض حوضچه حدود 2*2 می باشد و آب از زیر سنگ می جوشد و ارتفاع آب پایینتر از زانو است.

آبگرم در پایین دره ای زیر سنگ و صخره ای بزرگ قرار دارد و گویا یکی از اهالی دور آب دیوار چینی کرده و بالاتر از دره سکوهایی برای اقامت خانواده ها و البته بنایی برای اجاره به مسافرین ساخته که قطعا در تابستان یا بهار باید فعال باشد و زمانی که ما رفتیم جز ما تنها خانواده ای خود را به انجا رسانده بودند و مشغول کباب درست کردن برای ناهار بودند کسی در انجا حضور نداشت.

به تنهایی تنی به آب زدم و چند عکس بی کیفیت گرفتم و برای اینکه فرصت داشته باشیم جنگل را خوب بگردیم بدون استراحت برگشتیم .

آبگرم فلکده

به همین اندازه هم در زیر سنگ حوضچه وسعت دارد.

این آبگرم از زیر سنگ می جوشد و دمای متعادل (ولرم) دارد و گرچه از ظواهر بهداشتی خبری نیست اما در صورت خلوت بودن قطعا یکی از بهداشتی ترین آبگرم ها میتواند باشد.

برای رفتن به این آبگرم  می توانید یک روز کامل وقت بگذارید و از زیبائیها و خلوتی جنگل استفاده کنید.

یا علی مدد

کدهای اضافی کاربر :