کشکول قلعه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مسعود قلعه - ٢٦ اسفند ۱۳٩٤

بنام خدا

بیستون را فرهاد کند . بانی و بهانه اش ستوده شد . گرچه دیگر نه فرهاد مانده نه عشق . اما بیچاره بیستون با آثاری از رد تیشه هنوز بر جای مانده است ! 

بیستون بر سر راه است مباد از شیرین

خبری برده و غمگین دل فرهاد کنید

یا علی مدد

نویسنده: مسعود قلعه - ۱٦ اسفند ۱۳٩٤

بنام خدا

پیش نماز مان یک روز در هفته وسط نماز،  ده دقیقه وقت سخنرانی داشت و نصف این مدت را به سوال و جواب اختصاص می داد. سوالاتی که شاید جوابهای متعددی داشت. روزی کار به تعریف " غیرت" کشید و سوال و جواب شروع شد. هر کس از ظن خود جوابی می داد تا اینکه یکی از همکاران جوابی داد که بند بند تنم را لرزاند. 

غیرت یعنی اینکه وقتی مردی فهمید که دختر مادر مرده اش را نامادریش گاز گرفته است همان روز زن جوانش را به پیش دندانپزشک تجربی برد و تمام دندانهای او را کشید!

کدهای اضافی کاربر :